banner

Informacje o kotle

(uzupełnij wszystkie pola)

Numer seryjny kotła*
Model kotła
Data zakupu
Opis usterki
Data wystąpienia awariiDane użytkownika

(uzupełnij wszystkie pola)

Imię i nazwisko
Ulica
Nr domu
Miejscowość
Kod pocztowy
E-mail
Telefon


Dane firmy instalacyjnej

(uzupełnij wszystkie pola)

Nazwa firmy
Telefon


Osoba zgłaszająca SerwisantInstalatorUżytkownik

Oświadczam, iż zapoznałem się z dostarczonymi wraz z kotłem warunkami gwarancji i w pełni je akceptuję.

ANWENDUNG ZUR KONTROLLE DES KESSELS